donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1658De namen en het folionummer.

Jan Elbertsz 4
Toenis Lambertsz 4
Aelge Meuijs dochter 4
Ghijsbert ???? Schuijt 4
Jan Aeltsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Gracht ,jonge, 5
Loon Willemsz 5
T Gasthuijs 5
Jacob Gerritsz Kijstemaker 5
Jan Ghijsbertsz Schuijt 5
Heijn Elbertsz Pater 6
Gerrit Dircksz 6
Reijer Toenisz 6
Tijman Claes Tijmansz 6
Joost Claes Truijtge Lamberts soon 6
Heijn Jacobsz 7
Claes Truijtge Quijres dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Jan Aertsz Lap 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Ghijsbert Gerritsz Boedel 7
Sint Jacobs Altaar 8
St Armen Altaar 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sickhuijs ,tot Naarden, 8
Lambert Ghijsbertsz 9
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 9
Mr Gerrit Claesz 10
Mr Johan Deijns 10
T Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijn Corn Boom 10
Onse Lieve Vrouwe Altaar 10
Toenis Corsse Doorberoore (Cors Ewoutsz) 10
Jan Reijersz Barnetel 10
Claes Lambertsz 11
Claes Heijn 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Ewout Corsse 12
Jan Jansz Bunschoten 12
Bruijn Bruijnsz 12
Gherbert Jacobsz 12
Gerrit Anthonisse Brouwer 12
Heijn Dircksz Barch 12
Tijman Benijemansz Brouwer 12
Niesje Jans dochter 13
Claes Geus Harmansz 13
Kiliaen van Renselaer 13
Samuel Joppen 13
Nijclas van Edam 13
Claes Roo? Claesz 14
Claes Jan Claesz 14
Glaude Fardenandus 14
Peter Gerritsz Guijcken 14
Reijer Jansz 14
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 15
Corn Petersz 15
Lambert Corn Barch 15
Dieu Wouters 15
Beniijeman Tijmansz Soudan 15
Bout Jansz Tol 16
Jan Loenisse 16
Jan Jacobsz 16
Evert Petersz 16
Johannijs Predekant ,de weeskinders van, 16
Grietge Peters ,de weeskinders van, 17
Peter Dircksz 17
Gerrit Willemsz Quijck 17
Antonijs Corsse 17
Jan Reijersz 17
Willem Claesz Oel 17
Gerrit Mijchgilsz ,de weeskinders van, 18
Gerrit Gerritsz Mooij 18
Sijman Tijmansz 18
Peter Jansz Houtwijck 18
Albert Tijsse 18
Toenis Toenisse Bout ,de weeskinders van, 18
Bout Claesz 19
Jan Jansz Ka(n?) 19
Gerrit Corn Moelanaer 19
Jacob Jabsz van de Berch 19
Willem van de Graft ,woonende tot Amsterdam, 19
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 19
Corn Gerritsz Mooij 19
Wilhelmus Vijsnijcht 20
Jacob Aeltsz ??gelijft? 20
De ??? erfgenamen van Grietge Gerrits 20

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1654De namen en het folionummer.

Jan Elbertsz 4
Toenis Lambertsz 4
Aeltge Meus dochter 4
Gijsbert Elbertsz Schuijt 4
Jan Aeltsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Gracht ,jonge, 5
Loen Willemsz 5
T Gasthuijs 5
Jacob Gerritsz Kistemacker 5
Jan Ghijsbertsz Schuijt 5
Heijndrick Elbertsz Pater 6
Gerbert Lambertsz 6
Gerrit Evertsz 6
Reijer Thoenisz 6
Tijmen Claes Tijmansz 6
Joost Claes Truijtge Lambers soon 6
Heijndrick Jacobsz 7
Claesgens Truijtge Quire dochter 7
T Convent van Oud Naarden 7
Dirck Visnicht 7
Jan Aertsz Lap 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Gijsbert Gerritsz Boedel 7
St Jacobs Altaar 8
St Anne Altaar 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Corn Jans Suijker 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sickhuijs ,tot Naarden, 8
Lambert Gijsbertsz 9
Aeltgen Gijsberts Schuijt 9
Mr Gerrit Claesz 10
Mr Johan Deijns 10
T Heijligh Cruijs Altaar 10
Heijndrick Corn Boom 10
Onse Lieue Vrouwen Altaar 10
Peter Corn 10
Thonis Corsse Doerberoorens (Cors Ewoutsz) 10
Jan Reijertsz Barnetel 10
Claes Lambertsz 11
Claes Heijndricksz 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Ewout Corsse 12
Jan Jansz Bunschooten 12
Bruijn Bruijnsz 12
Gerbert Jacobsz 12
Gerrit Antoenisz Brouwer 12
Heijndrick Dircksz Barch 12
Tijmen Benjeamans Brouwer 12
Niesge Jans dochter 13
Claes Geus Harmansz 13
Volcken Corn 13
Kiliaen van Renselaer 13
Samuel Joppen 13
Niclaes van Edam 13
Claes Ro? Claesz 14
Claes Jan Claesz 14
Glaude Farnandus 14
Peter Gerritsz Vuijckingh 14
Toenis Jansz 14
Reijer Jansz 14
Jan Lambertsz 14
Arent Elbertsz Schuijt ,woonende tot Amsterdam, 15
Corn Petersz 15
Lambert Corn Barch 15
Dieuw Wouters 15
Heijndrick Gijsbertsz Struijsz?? 15
Benjaman Tijmensz Soudaen 15
Bout Jansz Toll 16
Jan Loenisz 16
Jan Jacobsz 16
Evert Petersz 16
Johanne Predekant ,de weeskinders van, 16
Grietge Peters ,de weeskinders van, 17
Peter Dircksz 17
Gerrit Willemsz Quijck 17
Anthoenis Corsse 17
Jan Reijersz 17
Willem Claesz Oel 17
Gerrit Michielsz ,de kinders van, 18
Gerrit Gerritsz Mooij 18
Sijmen Tijmensz 18
Peter Jansz Houtwijck 18
Elbert Tijsse 18
Toenis Toenisz Bout ,de weeskint van, 18
Bout Claesz 19
Jan Jansz Kan 19
Gerrit Corn Moelanaar 19
Jacob Jansz van de Berch 19
Willem van der Grafft ,woonende tot Amsterdam, 19

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1649De namen en het folionummer.

Jan Elbertsz 4
Aeltgen Meus dochter 4
Gijsbert Elbertsz Schuijt 4
Jan Aelten de Jonge 5
Jan Jansz Gracht ,jonge, 5
Loen Willemse 5
Jacob Gerritsz Kistemaker 5
Jan Gijsbertsz Schuijt 5
Heijndrick Elbertsz Pater 6
Gerrit Cornelisse Moeij 6
Gerbert Jacobse 6
Gerrit Evertsz 6
Reijer Thoenisz 6
Tijmen Claes Tijmensz 6
Joost Claes Truijtgen Lamberts soon 6
Heijndrick Jacobsz 7
Claesgen ende Truijtgen Quines dochteren 7
T Corent van oud Naarden 7
Dirck Visnicht 7
Jan Aertsen Lap 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Gijsbert Gerretsen Boudel 7
St Jacobs Altaar 8
St Annen Altaar 8
Frans Elbertsen 8
St Loeijnen Altaar 8
Het Sacraments Altaar 8
Cornelis Jansen Suijcker 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sick huijs ,tot Naarden, 8
Lambert Gijsbertsen 9
Peter Jan Petersz 9
Peter Geurtsen 9
Claes Aeltse 9
Aelt Gijsbertsz Schuijt 9
Mr Gerrit Claesz 10
Mr Johan Deijns 10
T Heijlich Cruijs Altaar 10
Heijndrick Cornelisz Boom 10
Onse Lieve Vrouwen Altaar 10
Peter Cornelisz 10
Cors Ewoutsz 10
Jan Reijersz Baarennetel 10
Claes Lambertsz 11
Claes Heijndricksen 11
Dirck Rutgersz Schamp 11
Euwout Corssen 12
Jan Jansz Bunschoten 12
Bruijn Bruijnsz 12
Gerbrant Jacobsz 12
Gerrit Antoenissen Brouwer 12
Heijn Dircksen Barch 12
Tijmen Benjemansen Brouwer 12
Niesgen Jans dochter 13
Claes Geus Harmansen 13
Volcken Cornelisz 13
Kiliaen van Renselaer 13
Jacob Jacobse Rusdael 13
Samuel Joppen 13
Nicolaas van Edam 13
Claes Roo Claes 14
Claes Jan Claesz 14
Peter Gerretsen Vuijckingh 14
Toenis Jansen 14
Reijer Jansen 14
Jan Lambertsen 14
Arent Elbertsz Schuijt ,wonende tot Amsterdam, 15
Cornelis Petersz 15
Lambert Corn Barch 15
Deuie Wouters 15
Heijn Gijsbertsz Struijs 15
Gerretgen Ewouts 15
Benjeman Tijmansz Soudaen 15
Gerret Jansz Loenen 16
Bout Jansz Tol 16
Jan Loenissen 16
Jan Jacobsz 16
Evert Petersz 16
Johannes Predekant ,de weeskinderen van, 16
Gerritgen Peters ,de weeskinderen van, 17
Peter Dircksz 17
Gerret Willemsen Quijck 17
Anto is Corsse 17
Jan Reijersen 17
Willem Claesz Oel 17
Gerret Michielsz ,de kinderen van, 17

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer